Informační web na téma chirurgie

Author : admin

Chirurgie a varixy

Varixy neboli křečové žíly jsou žíly, které jsou náchylné k abnormálnímu rozšíření. Křečové žíly se obvykle nacházejí na nohách. Většinou jsou viditelné, hmatatelně zesílené, mají kroucený klikatý obrys a jsou modré. Mohou se však nalézat i v hlubších místech v těle a pouhým okem tak mohou být neviditelné. Mezi příznaky křečových žil patří křeče v lýtkách, bolest a pocit unavených nohou. Mezi faktory, které ke vzniku varixů přispívají, bychom mohli zařadit například těhotenství, nadváhu, genetické a hormonální faktory. Křečové žíly se léčí více způsoby. Mezi nejdůležitější patří kompresivní terapie, operace křečových žil, nebo sklerotizace. Operace křečových žil spadá do lékařského oboru chirurgie. Při operaci jsou větší povrchové žíly podvázány a částečně, nebo zcela odstraněny. Po operaci je nutné nosit bandáž na operované končetině a to 3 týdny ve dne, ale i v noci. Další 3 týdny už jen ve dne.

Author : admin

Cévní chirurgie

Cévní chirurgie je speciální vědní podobor chirurgie. Zabývá se prevencí, diagnostikou a chirurgickým léčením nemocí žil a tepen. Cévní chirurgie je poměrně nový obor, který dříve spadal do oblasti všeobecné chirurgie. Postupným přibýváním pacientů s důsledky civilizačních chorob vznikla potřeba specializace a díky tomu se vyvinul i lékařský obor – cévní chirurgie. V cévní chirurgii je specialistou chirurg, který má atestaci v oboru cévní chirurgie. Cévní chirurgie se také zabývá nemocněním artérií, které jsou postiženy arteriosklerosou nebo aterosklerózou. Tyto onemocnění způsobuje především cukrovka a vysoký krevní tlak a různé civilizační faktory. Tato onemocnění poškozují tepny na mnoha místech těla a mají za následek vysokou úmrtnost. Cévní chirurgie řeší důsledky cévních změn, do kterých patří také cévní mozkové příhody, varixy, cévní poranění, nebo akutní tepenné uzávěry. Cévní chirurgie úzce spolupracuje s dalšími lékařskými obory s cílem zlepšit pacientům zdravotní stav.

Author : admin

Dětská chirurgie

Tak jako praktičtí lékaři se dělí na dětské lékaře a lékaře pro dospělé, tak stejně se dělí i chirurgie. Dětská chirurgie je lékařský obor, který se zabývá péči o chirurgicky nemocného člověka v dětském věku. Mezi dětskou chirurgii můžeme zařadit obecnou chirurgii dětského věku, dětskou traumatologii, dětskou urologii, dětskou neurochirurgii, chirurgické řešení vrozených vývojových vad, dětskou cévní a hrudní chirurgii, dětskou onkochirurgii. Dětská chirurgie co nejlépe pečuje o chirurgicky nemocného dětského pacienta. Malé děti ještě nemají rozum z toho, co se kolem nich děje, proto je důležité, aby doktoři byli velice příjemní, a aby dětem vše pečlivě vysvětlili. Neméně důležitou roli hrají také rodiče, kteří by měli své děti podporovat a měli by v nemocnici být co nejčastěji s nimi. Dětská chirurgie hraje v oblasti lékařství velice důležitou roli a v tomto oboru můžeme najít mnoho skvělých a zkušených lékařů.

Author : admin

Neurochirurgie

Neurochirurgie je lékařský obor, který je součástí chirurgie. Zabývá se diagnostikou a operativním léčením onemocnění centrálního a periferního nervového systému. Cílem neurochirurgů je co nejrychlejší chirurgické řešení již při prvních příznacích vážné choroby. Neurochirurgie je operační obor, u kterého je nutný kvalitní operační zákrok, ale také poskytnutí nejlepší pooperační péče. Jedná se zejména o pacienty, kteří jsou po náročných operacích mozku a míchy a prvotřídní pooperační péče je u nich nezbytná. Neurochirurgie řeší úrazy mozku a míchy, choroby, které souvisí s mozkovými a míšními nádory, nitrolebeční krvácení a podobně. Do neurochirurgie patří i cévní chirurgie a onkochirurgie. Cévní chirurgie léčí funkční nervové nemoci, jako jsou epilepsie a bolestivé stavy, dále odstraňuje výdutě, léčí intracebrární krvácení, degenerativní onemocnění páteře a podobně. Neurochirurgie úzce souvisí s neurologií.

Author : admin

Chirurgie a liposukce

Liposukce je zákrok, který spadá do klasické chirurgie. Klasická liposukce může být provedena dvěma způsoby a to buď jako suchá technika, nebo v celkové anestezii s využitím infiltračního roztoku a liposukcí kanyly. Suchá metoda dnes už patří mezi zastaralé techniky a už se příliš nepoužívá. Při liposukci s infiltračním roztokem je možné odsát větší množství tuku. Samotná liposukce probíhá tak, že tkáň je napuštěna infiltračním roztokem a pak probíhá vlastní odsávání s použitím různých typů kanyl. Záleží na tom, jak je pracoviště vybavené a zvyklé. Hospitalizace trvá den až dva, ale nošení kompresního prádla zhruba 8 až 12 týdnů. Mezi liposukce patří i liposukce tumescentní, která probíhá v lokální anestezii a trvá asi dvě hodiny. V případě tumescentní liposukce se infiltrační roztok aplikuje pod kůži ošetřované oblasti. Hospitalizace není nutná a rekonvalescence trvá přibližně 2 až 3 týdny.

Author : admin

Robotická chirurgie

Robotická chirurgie je taková chirurgie, kdy se k operaci používá speciální robot. Tento robot má 2 až 3 ramena, která simulují pohyby lidských rukou při operaci. Robota řídí lékař pomocí ovládací konzoly. Ta může být umístěna i mimo operační sál, protože lékař vidí operační pole trojrozměrně. Robot je ovládán pomocí joysticků. Operace probíhá tak, že se pacientovi provede pouze několik vpichů, kterými robot vnikne do těla. V chirurgii se robot nejčastěji používá pro mini invazivní výkony v měkkých tkáních hrudníku a břicha. Například při operaci rakoviny, střev, prostaty, nebo dělohy. Robotická chirurgie má mnoho výhod. Jednou z nich je, že se nemusí rozříznout břicho skalpelem. K operaci stačí pouze několik malých vpichů, které provede robot. Mezi další výhody patří to, že robot výrazně zlepšuje onkologické výsledky operace. Také zmírňuje bolesti a zkracuje dobu rekonvalescence. Také snižuje krevní ztráty.

Author : admin

Kardiochirurgie

Kardiochirurgie je lékařský obor, jehož hlavní náplní je operativní léčba získaných, ale i vrozených srdečních onemocnění. Kardiochirurgie patří mezi elitní lékařské obory. Většina nemocných musí jít na operaci srdce kvůli postižení věnčitých tepen při ischemické chorobě srdeční. Další skupinu lidí, kteří musí vyhledat pomoc kardiochirurgie, tvoří ti, co mají onemocnění srdečních chlopní. Některá kardiochirurgická pracoviště se také zabývají transplantacemi srdce. Kardiochirurgie se také zabývá onemocněním hrudní aorty. Dále tato chirurgie řeší také srdeční arytmie a vrozené srdeční vady. Jiná srdeční onemocnění, jako jsou například srdeční nádory, se vyskytují a operují vzácně. Kardiochirurgie je týmová práce. Neobejde se totiž bez úzké spolupráce s dalšími lékařskými obory, jako jsou kardiologie, perfusiologie a anestizologie. V České republice je ročně provedeno asi 8 tisíc srdečních bypassů, 3 tisíce výkonů na chlopních a 50 až 60 transplantací srdce.

Author : admin

Plastická chirurgie

Plastická chirurgie je součást chirurgie. Zabývá se léčením vad. Ať už vrozených, nebo získaných. Plastická chirurgie se zabývá také léčením různých popálenin a viditelných deformit. Některé zákroky jsou hrazeny pojišťovnou, ale většinu zákroků, které plastická chirurgie nabízí, si musí pacient hradit sám. Služeb plastických chirurgů může využít každý člověk, který není spokojený se svým vzhledem. Plastické operace většinou vyhledávají ženy. Ty jsou se sebou nespokojené stále, a proto je pro ně plastická chirurgie ideálním řešením. Ženy si nejčastěji nechávají zvětšit, nebo i zmenšit prsa, nebo zmenšit nos. Oblíbená je také operace očních víček. Ženy si pak nechávají také zvětšit rty. Do plastických operací by se mohla zařadit i liposukce, nebo například vyhlazení vrásek a podobně. Plastickou chirurgii však vyhledávají i pánové. Člověk, který se chce dobrovolně podrobit nějaké operaci, ale musí počítat s tím, že ho to bude stát nemalou sumu peněz. Záleží však na typu operace.

Author : admin

Chirurgie – úvod

Chirurgie je velice důležitý lékařský obor. Pojem chirurgie vznikl spojením dvou slov cheir a ergein, což znamená ruka a práce – tedy ruční práce. Chirurgie léčí nemoci a úrazy operativně manuálním ošetřením. Chirurgie patří k nejstarším odvětvím lékařství. Všeobecná chirurgie se dělí na různé podobory, jako jsou například cévní chirurgie, kardiochirurgie, dětská chirurgie a traumatologie. Lékařský obor chirurgie má za úkol prevenci, diagnostiku a léčbu poranění a onemocnění různých orgánů. Především jsou to orgány zažívacího traktu. Dále pak onemocnění ostatních břišních orgánů, břišní stěny, onemocnění štítné žlázy, mléčné žlázy a dalších orgánů těla. Pokud tedy má člověk nějaké potíže, pak by měl zajít k lékaři, který ho řádně vyšetří a případně mu napíše i žádanku na chirurgické vyšetření. Naše zdraví je to nejcennější co máme, proto bychom si ho měli vážit a měli bychom se o své tělo starat co nejlépe.

Author : admin

Chirurgie a laparoskopie

Laparoskopie je vyšetřovací metoda, která se používá k prohlédnutí dutiny břišní. Tyto laparoskopické vyšetření bývají označovány také jako metody „minimálně invazivní chirurgie“. Laparoskopie se provádí za léčebným, nebo diagnostickým účelem. Rozhodnutí o laparoskopii provádí lékař chirurgie, nebo také gynekolog. Výhodou laparoskopie je především minimální zátěž pro pacienta, krátkodobá hospitalizace po výkonu, krátká pracovní neschopnost a hlavně menší pooperační bolest. Díky speciálnímu vybavení je možné laparoskopii provádět z jednoho nebo z více vpichů v dutině břišní bez nutnosti jejího širokého otevření. Mezi nejběžnější terapeutické laparoskopické operace patří operace břišních kýl, operace žlučníku, operace slepého střeva a také mnoho gynekologických zákroků. Laparoskopicky je možné provádět i náročnější operační výkony, jako jsou například bandáže žaludku při obezitě, operace jater, slinivky břišní, sleziny a podobně.

© Copyright 2017 Chirurgie All Rights Reserved
WP Theme Design by Theme Wordpress Free. Sponsored by premarin | papilloma foot treatment | levitra.com